mail
mobil
fix
logo
Márkafüggetlen karosszériajavítás

Karambolos javítás

karambolos javitas 1187006293

A karambolos autó javítás, illetve a biztosító társaságok általi kárrendezéssel történő javítás ügyintézésének tudnivalói, háttér információi, bő 40 év tapasztalatainak függvényében:

A karambolos, vagy karosszériasérüléssel járó károkozás során, először is a károkozó jármű vezetőjének elismerését szükséges megszereznünk (lehetőleg) a helyszínen, amit aláírásával is igazolnia kell, és a szövegezésének tartalmaznia kell valamilyen formában azt, hogy a felelősségét elismeri az okozott kárért. Erre az európai Baleseti bejelentő, népszerű nevén „kék-sárga” önindigós nyomtatvány hivatott. Érdemes odafigyelni kitöltése kapcsán, hogy lehetőleg minden adat helyesen szerepeljen rajta, legfőképp a rendszám, a név, a cím és a telefonszám. Célszerű az eredeti, első oldalt a károsultnak megtartania, az okozónal a másodpéldány is elegendő.

A karosszériasérüléssel járó káresemény, avagy karambol helyszínén érdemes a kár okozójával elismertetni felelősségét mindenképpen írásban ezen, mert számos példa bizonyítja környezetünkben, hogy honfitársaink jelentős része az erkölcsi felelősségvállalás terén még fejlődésre szorulnak. Számos, valóban megtörtént legenda kering arról szakmai berkekben, hogy készségesen elismert mindent az okozó a helyszínen, szóban, majd másnapra meggondolta magát... Vagy csupán „kiokosította” őt egy ügyeskedésre hajlamos ismerős, rokon.

Szintén probléma forrása lehet, ha a káresemény kapcsán felajánlja a károkozó, hogy készpénzben kiegyenlíti a karambolos javítás ellenértékét. Ilyen esetekben a néhányszor tízezer Forint készpénz egy alig látható sérülésért még kecsegtetőnek tűnhet, azonban ez az általunk megismert esetek közel 99%-ában közel sem fedezte a szakszerű helyreállítás költségeit! Ne dőljön be, ne hagyja magát, mert később megbánhatja!

Tanácsos tehát saját értékeink és érdekeink védelmében mindenképpen kitöltetni egy, a felelősség elismerését igazoló dokumentumot, tehát Baleseti bejelntő kék-sárga nyomtatványt, amit aztán bármikor felhasználatlanul össze lehet tépni, ha a károkozó valóbam rendezte az általa okozott kárt. Ha ezt nem teszi, vagy vita támad ez ügyben, még mindig kényelmesen érvényesíthetjük károsultként jogainkat a károkozó felelősségbiztosítójával szemben! 

Nagyon fontos: a károkozás tényét lehetőleg fotókkal támasszuk alá, tehát a helyszínen tessék fotózni, minél többet! De ne a saját járművünk sérüléseit dokumentáljuk a képeken, mert azt lesz időnk nézegetni, elemezgetni, hanem az okozóét! Illetve a két jármű helyzetét egymáshoz képest és a környezetet, a nyomokat, ha vannak.

Sajnos olyan esetekről is van tudomásunk, amikor a károkozó szabályosan kitöltve elismert mindent a helyszínen, majd visszavonta kárelismerését, hivatkozva a karosszériasérüléssel járó karambolos balesettel kapcsolatban fellépő labilis idegi állapotára, valamint előfordult, hogy azt állította, erőszakos ráhatásra íratták vele alá a papírt a helyszínen, a túlerőben levő károsult és ismerősei. Természetesen ez sem zárható ki, hogy ezek valós hivatkozási alapok, némely kárügyben. De ez már a Rendőrség hatásköre, megtörténtük kapcsán mindenképpen érdemes feljelentést tenni a hatóságnál! 

Továbbá, ha gyanús körülmények merülnek fel, netán hiányosak a károkozó iratai, nem egyenesen beszél, próbál kitérni a felelősségválallás alól, mindenképpen érdemes rendőri segítségért folyamodni, hogy a továbbiakban képviselni tudjuk saját érdekeinket a kárrendezés folyamán. Rendőri segítséget érdemes igénybe venni akkor is, ha a károkozó nem ismeri el felelősségét az okozás kapcsán, illetve ha külföldi személy érintett az ügyben, vagy ha a károkozó jármű külföldi rendszámmal rendelkezik.

© 2015 - 2022 Balatoni kereskedelmi és szolgáltató Kft.