mail
mobil
fix
logo
Márkafüggetlen karosszériajavítás 1972 óta

Karambolos javítás

A karambolos autó javítás, illetve a biztosító társaságok általi kárrendezéssel történő javítás ügyintézésének tudnivalói, háttér információi, bő 40 év tapasztalatainak függvényében:

A karambolos, avagy karosszériasérüléssel járó károkozás bekövetkezése kapcsán, először is a károkozó jármű vezetőjének elismerését szükséges megszereznünk (lehetőleg) a helyszínen, amit aláírásával kell igazolnia, és a szövegezésének tartalmaznia kell valamilyen formában azt, hogy a felelősségét elismeri az okozott károkért.

Erre az európai Baleseti bejelentő, népszerű nevén „kék-sárga” önindigós nyomtatvány hivatott. Érdemes odafigyelni kitöltése kapcsán, hogy lehetőleg minden adat helyesen(!) szerepeljen rajta, legfőképp a rendszám, a név, a cím és a telefonszám.

A karosszériasérüléssel járó káresemény, avagy karambol helyszínén érdemes a kár okozójával elismertetni felelősségét mindenképpen írásban, mert számos példa bizonyítja környezetünkben, hogy honfitársaink az erkölcsi felelősségvállalás területén néha erősen közelítenek az alacsonyabb szintek felé. Sok valóban megtörtént történet kering arról szakmai berkekben, hogy készségesen elismert szinte mindent az okozó a helyszínen szóban, aztán másnapra meggondolta magát. Vagy csupán „kiokosította” őt egy ügyeskedő, mások kárán saját haszonra gyúró morálbajnok rokon, vagy ismerős…

Egy másik probléma forrása lehet, ha felajánlja a károkozó, hogy készpénzben kiegyenlíti a karambolos javítás számláját, ami szerinte általában alig látható, tehát bagatell. Ilyen esetekben a néhányszor tízezer Forint még kecsegtetőnek tűnhet, azonban ez az általunk megismert esetek közel 90%-ában közel sem fedezte a szakszerű helyreállítás költségeit!

Tanácsos tehát saját vagyontárgyaink és érdekeink védelmében mindenképpen kitöltetni egy, a felelősség elismerését igazoló iratot, amit aztán esetlegesen össze lehet tépni, ha a károkozó az általa okozott kárt, valóban annak valós értékén téríti meg. De ha ezt nem teszi, vagy vita támad ez ügyben, még mindig kényelmesen érvényesíthetjük károsultként jogainkat a károkozó felelősségbiztosítójával szemben.

Sajnos olyan esetekről is van tudomásunk, amikor a károkozó szabályosan kitöltve elismert mindent a helyszínen, majd visszavonta kárelismerését, hivatkozva a karosszériasérüléssel járó karambolos balesettel kapcsolatban fellépő labilis idegi állapotára, de volt olyan is, hogy azt állította, erőszakos ráhatásra íratták vele alá a papírt a helyszínen,a túlerőben levő károsult és ismerősei.

Természetesen az sem zárható ki, hogy ezek valós hivatkozási alapok, némely kárügyben.

De ez már a Rendőrség hatásköre, mindenképpen érdemes feljelentést tenni a hatóságnál!

Ha viszont csupán gyanús körülmények merülnek fel, netán hiányosak a károkozó iratai, mindenképpen érdemes rendőri segítségért folyamodni, hogy a továbbiakban képviselni tudjuk saját érdekeinket a kárrendezés folyamán.

Rendőri segítséget érdemes igénybe venni akkor is, ha a károkozó nem ismeri el felelősségét az okozás kapcsán, ha külföldi személy érintett az ügyben, ha a károkozó jármű külföldi
© 2015 - 2019 Balatoni kereskedelmi és szolgáltató Kft.